KiVa Skolans nyhetsbrev 1/2011
Sportiga, snöiga februarihälsningar till alla KiVa skolor!
 

Det här är årets första nyhetsbrev från KiVa Skola. Brevet med aktuell KiVa-info utkommer några gånger om året. Önskemål om nyhetsbrevets innehåll kan riktas till KiVa Skolas koordinator Tuija Tuomisto, tuija.tuomisto(at)utu.fi.

 
KiVa Skolas kvalitetsrekommendationer färdiga
 

Vi har nu utvecklat kvalitetsrekommendationer för de skolor som förverkligar KiVa Skola-programmet. Med hjälp av dem kan ni följa upp graden och kvaliteten av verkställandet av programmet i er egen skola.

I kvalitetsrekommendationerna presenteras förutsättningarna för ett effektivt förverkligande av programmet så att alla dess centrala element blir beaktade. Programmets kvalitetsrekommendationer bedömer hur KiVa Skola-programmet A) administreras och B) förverkligas i skolan.

Användningen av KiVa Skola-programmet i skolan stöds av ett effektivt administrationsarbete: genom att uppställa en fungerande plan, genom att effektivt koordinera programmet i skolan samt genom att informera om användningen av programmet såväl till skolans personal som till elever och föräldrar. Ett gott förverkligande av de här delområdena stöder användningen och förverkligandet av programmet i skolorna. Med hjälp av situationskartläggningen kan skolan läsårsvis följa upp skolans mobbningssituation och se resultaten av arbetet mot mobbning. Genom kvalitetskriterierna för verkställandet av programmet bedöms såväl de åtgärder som riktats till alla skolans elever (bl.a. lektionerna) samt graden av specifika åtgärder som tagits i bruk vid uppdagandet av mobbning (bl.a. utredningdiskussionerna).

Kvalitetsrekommendationerna kan hittas i ett utskriftbart format på vår webbsida, under fliken KiVa Skola.

 
Är ni Årets KiVa Skola 2011?
 

I år kommer KiVa Skola för första gången att utnämna Årets KiVa skola. Kampen om titeln Årets KiVa skola är riktad till alla de skolor som har haft KiVa Skola-programmet i bruk sedan år 2009 eller 2010. Vår målsättning är att hitta en skola som har lyckats med att använda programmet exceptionellt högklassigt. Som kriterier för valet av Årets KiVa skola används KiVa Skolas egna kvalitetsrekommendationer. Vi kommer att berätta mera om själva valprocessen under våren!

 
Vi väntar ivrigt på er respons!
 

För att ytterligare bidra till skolornas antimobbningsarbete, är det viktigt för oss att utveckla KiVa Skola-programmet med hjälp av den respons vi får av er. Berätta för oss hur programmet har fungerat i din skola, hur man ytterligare kunde utveckla programmet och hurdan fortbildning du skulle önska dig i samband med KiVa Skola. Skicka din respons per e-post till kontaktpersonen Sanna Roos, sanna.roos(at)utu.fi. Ange Feedback till KiVa Skola som meddelandets ämne. De 50 första som skickat responsen kommer att belönas med en KiVa T-skirt. För att kunna leverera tröjan behöver vi veta ditt namn, skolans namn och adress samt tröjans storlek (S-XXL). Vår kampanj fortsätter till slutet av mars. Förhoppningsvis kommer vi att få massvis med feedback! Alla meddelanden kommer att behandlas anonymt och en sammanfattning av alla responser kommer att publiceras på forumet på våra webbsidors slutna område.

 
”Henrik - en tönt”, en berättelse om mobbning på turné i Finland
 

Pjäsen "Henrik - en tönt", skriven av Henrik Ståhl, har blivit en sann succé i Sverige. Berättelsen baserar sig på författarens egna erfarenheter av att bli mobbad i en svensk högstadieskola under 1980-90-talen. Genom ett samarbete mellan Åbo Svenska Teater och Linnateatteri i Åbo är teatrarna de första som producerat pjäsen i Finland och de börjar turnera med den i högstadieskolorna landet runt i februari 2011. En mera noggrann beskrivning av pjäsen samt instruktioner för bokning av föreställningen till skolorna hittar ni här.

Pjäsen kommer säkerligen att väcka många olika känslor och tankar om mobbning bland eleverna, i synnerhet om hur det är att bli mobbad. Vi har formulerat en serie frågor som behandlar mobbning och som lärare tillsammans med eleverna kan diskutera efter föreställningen. Pjäsen kan bearbetas med elever antingen med hjälp av de mera allmänna frågorna eller genom att tillägga övningar från KiVa Skolas lärarhandbok för årskurs 7 (temana 2, 3 och 4). Frågorna som vi formulerat hittar ni på det slutna området på KiVa Skolas webbsidor. Efter inloggningen till det slutna området väljer ni 'Material' från den övre balken samt 'Material åk 7-9'. Övningarna som är kopplade till "Henrik - en tönt" hittar ni på sidans nedre kant till vänster vid 'Övriga material'.

 
KiVa Skola erövrar världen
 

Under nästa år kommer KiVa Skola-programmet testas i både Holland och USA. Därför håller vi nu på att översätta hela materialet till engelska. Efter att översättningen blivit färdigställd kommer det engelska materialet att finnas tillgängligt även för de finländska skolorna. I vårt västliga grannland Sverige håller vi på att förhandla om att starta KiVa Skola-programmet under hösten.

 
E-utbildningen lanseras snart för skolornas bruk!
 

Inom kort kommer ni att hitta en länk på vår webbsida som kopplar er till KiVa e-utbildning. Vid inloggningen kommer ni att behöva skolans användarnamn och lärarlösenordet. E-utbildningen är ett 7,5 timmars paket av hög kvalitet, bestående av en allmän presentation av programmet, råd för en bra start, demonstration av utredningsdiskussioner, intervjuer om rektorers och lärares erfarenheter av programmet samt presentationer av KiVa-lektionernas övningar. Vi rekommenderar att e-utbildningen används vid inskolning av nya medarbetare. Eftersom e-utbildningen innehåller även helt nytt material, är utbildningen givande för så väl KiVa Skolas nya som gamla användare. Man kan bekanta sig med e-utbildningens material självständigt eller tillsammans (t.ex. under skolans Fba-dagar) – allt efter behov. Fundera tillsammans vilken lösning som passar er skola bäst!

 
Kontaktperson för svenskspråkiga skolor
 

Vår kontaktperson för svenskspråkiga skolor heter Sanna Roos. Hon nås bäst via e-postadressen sanna.roos(at)utu.fi eller tel. 040-4802799.

 
 

Ni kommer väl också ihåg att…

… skicka infomeddelandet med basfakta om KiVa Skola-programmet till alla hem (meddelandet finns på webbsidans slutna område, i den övre balken under ”Material”).

… verkställa KiVa-lektioner och -teman i årskurserna 1, 4 och 7.

… ta itu med uppkomna mobbningsfall antingen med Gemensamt Bekymmer-metoden eller med den Mobbningsfördömande-metoden.


 
KiVa